Instytut Kosmetologii

Polityka prywatności

Obowiązuje od dnia 25 maja 2016 roku

Zbieramy i wykorzystujemy informacje i dane o Tobie, jako użytkowniku strony internetowej www.instut-kosmetologii.pl („Strona internetowa”), wyłącznie w celu informowania Cię o zakresie prowadzonej przez nas działalności, a także umożliwienia Ci zamawiania świadczonych przez nas usług i produktów przez formularz internetowy, e-mail oraz telefon. Poniżej znajdziesz informacje o rodzajach, sposobach zbierania i wykorzystywania otrzymywanych przez nas informacji o Tobie. 

Właścicielem Strony internetowej, a jednocześnie administratorem danych, Instytut Kosmetologii Lidia Maria Cudowska z siedzibą w Białymstoku, ul. Żeromskiego 1B lok.U3, NIP: 2910189544, REGON: 200731772. 

Jako że prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych stanowi jeden z naszych priorytetów, zachowujemy najwyższą staranność o przetwarzanie wszystkich powierzonych nam przez Ciebie informacji i danych, w tym osobowych, zgodnie z ich przeznaczeniem, a także o ich ochronę zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Polski. 

Korzystanie przez Ciebie ze Strony internetowej nie oznacza jednoczesnego udostępniania na naszą rzecz Twoich danych osobowych. Pozostaniesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Podczas Twojej wizyty na Stronie internetowej automatycznie zbierane są informacje tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki i systemu operacyjnego. Informacje te wykorzystywane są przez nas jedynie w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami albo do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). 

Dodatkowo Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają zapamiętanie wybranych informacji o Tobie oraz o Twoich preferencjach. Pliki cookies to niewielkie informacje zapisywane przez serwer na Twoim komputerze, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Nie są jednak przetwarzane ani przechowywane za ich pomocą Twoje dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na dopasowanie Strony internetowej do Twoich potrzeb, dostosowanie informacji zawartych na Stronie internetowej do Twoich zainteresowań i tworzenie statystyk. Informacje te nie pozwalają na identyfikację Ciebie jako indywidualnego użytkownika Strony internetowej. Jeżeli nie chcesz, aby pliki cookies były wykorzystywane w powyższym celu w chwili, gdy korzystasz ze Strony internetowej, wyjaśniamy, że posiadasz możliwość skonfigurowania ustawień używanej przeglądarki internetowej tak, aby przechowywanie wymienionych informacji o Tobie w pamięci komputera nie było możliwe. W każdej chwili możesz je także usunąć ręcznie. Szczegółową instrukcję postępowania w tym zakresie znajdziesz na stronie internetowej producenta przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji w ramach naszej Strony internetowej. Pragniemy wyjaśnić, że zapisując się za pośrednictwem Strony internetowej do naszego newslettera albo nawiązując z nami kontakt poprzez zamieszczony na Stronie internetowej formularz, adres e-mail lub numer telefonu w celu złożenia zamówienia na nasze produkty lub usługi, zostaniesz poproszony m.in. o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu. Informacje te będą stanowiły Twoje dane osobowe.

Dane osobowe, które nam przekażesz i na których przetwarzanie wyrazisz zgodę, będą przetwarzane przez nas wyłącznie w zakresie udzielonej przez Ciebie zgody lub w celu dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a nami będą wykorzystane przez nas wyłącznie w celu zapewnienia właściwego poziomu świadczonych przez nas na Twoją rzecz usług. Co więcej, posiadasz prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o sobie i Twoich danych osobowych. W każdej chwili za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie internetowej, mailowo lub telefonicznie możesz skontaktować się z nami i dowiedzieć się o tym jakie informacje o Tobie lub dane osobowe zostały nam przez Ciebie przekazane. Jednocześnie możesz sprostować te informacje i dane, jeżeli uległy zmianie lub są nieprawidłowe, albo zażądać usunięcia przekazanych nam informacji i danych osobowych, cofając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie.

Pragniemy zapewnić Cię, że żadne informacje o Tobie i dane osobowe nie są przez nas przekazywane osobom trzecim, a jedynie wykorzystywane przez nas dla własnych celów, a więc dla realizacji na Twoją rzecz usług i zamówień, obsługi Strony internetowej oraz ze względów marketingowych. W ramach realizowania zamówień oraz korzystania przez Ciebie z naszych usług, powierzamy częściowo zlecenia podwykonawcom, którzy otrzymują tylko te dane, które są wymagane do realizacji zlecenia i wykorzystują je tylko w celu wykonania zlecenia.

Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby chronić Twoje dane osobowe i wymagamy tego samego od wszystkich stron trzecich, które przetwarzają takie dane w naszym imieniu. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym, zmianę lub nienależyte wykorzystanie danych, oraz jest udzielany naszym pracownikom wyłącznie na zasadzie udostępniania niezbędnych informacji.

Będziemy się z Tobą kontaktować wyłącznie w taki sposób, jaki będzie niezbędny dla realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia na produkt albo usługę, za pomocą poczty elektronicznej albo telefonicznie. Jeżeli zapiszesz się na newsletter, będziesz otrzymywać od nas zamówione informacje drogą mailową. Jeżeli nie złożysz żadnego zamówienia na produkt lub usługę albo nie zamówisz newslettera, wówczas nie będziesz otrzymywał od nas żadnych prób bezpośredniego kontaktu.

Informujemy jednocześnie, że nie ponosimy odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla Ciebie dzięki linkom umieszczonym na Stronie internetowej, jak i tych, które umieszczają linki do naszej Strony internetowej. 

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulec zmianom. Zostaniesz o nich poinformowany z wyprzedzeniem na naszej Stronie internetowej. Udostępnianie przez Ciebie na naszą rzecz danych osobowych oznacza jednoczesną akceptację niniejszej Polityki prywatności. Jeśli posiadasz dodatkowe pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami listownie na adres: Instytut Kosmetologii, ul. Żeromskiego 1B lok.U3, 15-349 Białystok, mailowo na adres: gabinet@instytut-kosmetologii.pl lub telefonicznie pod numerem +48 883 911 588.