Instytut Kosmetologii

Projekty Unijne

Strona główna » Projekty unijne

Instytut Kosmetologii Lidia Maria Cudowska otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Bon antywirusowy”, który jest nakierowany na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID19 i ma charakter pomocy przyznawanej na podstawie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 773).